Menu

Julkaisut

6.4.2016 | evoluutio, julkaisut

Kemia haastaa evoluutioteoriaa

Samaan aikaan, kun oppikirjat käsittelevät evoluutioteoriaa itsestäänselvyytenä, esiintyy myös sitä koskevaa kritiikkiä. Geologi ja lakimies Casey Luskin julkaisi v. 2015 artikkelin, jossa hän listasi evoluutioteorian 10 keskeistä heikkoutta biologiselta ja kemialliselta kannalta. Ensimmäiseksi hän nostaa esille proteiinien välttämättömyyden elämälle ja sen, kuinka niitä on kemiallisesti mahdotonta saada aikaan vesiolosuhteissa. Tämä koskee varsinkin tietyn tyyppisiä proteiineja, joita vesi hajottaa. Lisäksi Luskin kyseenalaistaa mm. Michael Behen tavoin monimutkaisen geneettisen informaation syntymisen mahdollisuuden askel askeleelta tapahtuvana prosessina.
6.4.2016 | evoluutio, julkaisut

Darwinin ontuva logiikka

Yhdysvaltojen tiedeyhteisöissä on viime vuosina saanut julkisuutta filosofi Jerry FodorIn ja molekyylibiologi Massimo Piattelli-Palmarinin kritiikki, joka kohdistuu Darwinin epäloogisuuteen. He julkaisivat v. 2010 kirjan What Darwin got wrong, vapaasti käännettynä Mikä Darwinilla meni pieleen. He esittävät luonnonvalinnan olevan loogisesti harhaanjohtava teoria, koska se väittää että aina tulisi valituiksi ne eliöt, joilla on sopeutumisen kannalta parhaat ominaisuudet.