Menu

Tiedeyhteisö

Evoluutiosymposiumi Lontoossa marraskuussa 2016

Yhdysvaltojen tiedeyhteisöissä on viime vuosina saanut julkisuutta filosofi Jerry FodorIn ja molekyylibiologi Massimo Piattelli-Palmarinin kritiikki, joka kohdistuu Darwinin epäloogisuuteen. He julkaisivat v. 2010 kirjan What Darwin got wrong, vapaasti käännettynä Mikä Darwinilla meni pieleen. He esittävät luonnonvalinnan olevan loogisesti harhaanjohtava teoria, koska se väittää että aina tulisi valituiksi ne eliöt, joilla on sopeutumisen kannalta parhaat ominaisuudet.

Matematiikan professori tyrmää makroevoluution

Tukholmassa järjestettiin joku vuosi sitten paneelikeskustelu, johon osallistui matematiikan professori John Lennox. Lennox on tunnettu siitä, että hän kyseenalaistaa täysin evoluution. Hän toimii matematiikan professorina Oxfordin yliopistossa ja on emeritusprofessori (eli ent. professori) Templeton Collegesta, Oxfordissa. Lisäksi hän opettaa edelleen yliopiston strategisen johtamisen ohjelmassa ja on jäsenenä Trinity Forumissa. John Lennox on tunnettu kansainvälinen luennoitsija ja kirjailija.

900 tiedemiestä kriittisinä evoluutioteorialle

Kasvava joukko tiedemiehiä kyseenalaistaa evoluutioteorian tieteellisenä teoriana. Jo 900 akateemisen tason tiedemiestä on allekirjoittanut ja päivittänyt seuraavanlaisen julkilausuman. "Suhtaudumme skeptisesti väitteisiin, joiden mukaan satunnaiset mutaatiot ja luonnonvalinta voisivat tuottaa sellaisen määrän monimuotoisuutta, mikä elävässä luonnossa vallitsee. Darwinistisen teorian todisteet olisi syytä asettaa huolellisen tarkastelun kohteeksi."

Professori Leisola ja evoluutiohypoteesi

Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola tunnetaan Suomessa eräänä evoluutioteorian kriitikkona. Hän on valottanut useiden tutkijoiden ja tiedemiesten näkemyksiä siitä, että evoluutioteoria on pikemminkin hypoteesi tai luonnontieteellinen filosofia kuin todistettu teoria. Leisola ei kuitenkaan kyseenlaista sitä, että tieteessä esitetään hypoteeseja, olettamuksia. Lisäksi hän pitää esillä sitä, että geenien monistuminen ja mutaatiot ovat mahdollisia.

Tähtitieteilijästä evoluution eksoplaneetta

Eräs tiedeyhteisöissä julkisuutta saanut syrjintätapaus koskee tähtitieteilijä Guillermo Gonzalesia, jota syytettiin Kansallisen Tieteellisen koulutuskeskuksen (NCSE) toimesta liian vähäisten ansioiden ja artikkelimäärien julkaisusta Idahon valtion yliopistolla (ISU). Kun asiaa tutkittiin, ilmeni että tosiasiassa Gonzalesilla oli enemmän julkaisuja kuin vakituisella henkilökunnalla, mutta evättiin niiden hallintavalta.

Syrjiikö tiedemaailma toisinajattelijoita?

Ben Stein on julkaissut tiedemaailmaa koskevan dokumenttielokuvan Expelled: Ei Älykkään suunnittelun kannattajille. Dokumentti herätti USA:ssa niin paljon kohua, että Darwin-myönteiset tiedemiehet perustivat lisäksi sivut nimeltä Expelled Exposed. Sivuilla halutaan kumota väitteitä siitä, että tiedemaailmassa syrjitään sellaisia tieteen harjoittajia, jotka uskovat ns. Älykkääseen suunnitelmaan eli universumin jumalalliseen luomiseen.

Evoluutiobiologi Stenbergin hyllytys

Evoluutiobiologi Richard Stenberg toimi v. 2004 Washingtonin Biologisen yhdistyksen julkaisujen toimittajana. Hän antoi silloin luvan tri Stephen Meyerin julkaisulle, joka esitteli tieteellisiä todisteita Älykkäästä suunnittelusta biologiassa. Stenberg kohtasi omien sanojensa mukaan pian kostoa, ahdistelua ja vihamielisyyttä. Hänen erottamisekseen tehtävistään ja työpaikastaan Kansallisesta luonnonhistoriallisesta museosta oli aktiivisena erityisesti ryhmä NCSE:stä (National Center for Science Education). Myöhemmin liittovaltion tutkimus näytti toteen, että Sternbergin oikeuksia oli loukattu säännöllisesti. Syynä kaikkeen oli ainoastaan se, että hän uskalsi päästää julkisuuteen luomisteoriaa koskevan tieteellisen artikkelin.