Menu

Maapallon ajoituspulmia

     6.4.2016 | evoluutio, ajoitus

Kuinka vanha maapallo on? Tiedemiehet ovat tuloksetta koittaneet löytää fossiilien avulla tähän varmaa vastausta. Radiohiilimenetelmää on ajoituksissa käytetty yhtenä tekniikkana, kun tutkitaan luonnonmateriaaleista löytyvän hiili-14:n jäänteitä. Pään vaivaa aiheuttavat kuitenkin materiaalien elinolosuhteet, jotka vaikuttavat liikaa hiili-14:n määriin. Tutkijat joutuvat pohtimaan esimerkiksi tutkittavan esineen tai kiven syntyhistoriaa. Tai sitä, missä olosuhteissa tutkittava esine on ollut; onko se vaikkapa säilynyt kuivana vai uinut vedessä. Kaikki tämä johtaa olettamuksien sarjaan. Oletetaanko, että rappeutumisen aste on pysynyt vakiona. Onko ilmakehän kosminen säteilypommitus pysynyt vakiona. Entä onko säteilyä suojaava maan magneettikenttä pysynyt koko ajan samana jne. Vaikka ajoitusmenetelmä olisi tarkka, mysteerit elinolosuhteista tekevät mittauksista parhaimmillaankin vain arvioita.


Lue lisää

Radiocarbon Dating: A Closer Look At Its Main Flaws

http://amazingdiscoveries.org/C-deception-carbon_dating_radiometric_decay_rates