Menu

Minäkuvatesti

     15.4.2017 | testit

Tiimikouluttaja Karl Magnus Spiik Oy sekä valmennus- ja it-alan yritys Karlex Oy ovat julkaisseet lyhyen minäkuvatestin. Se pohjautuu Katharine Cook Briggs’n kehittämään kansainväliseen persoonallisuustestiin nimeltä Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ja SWOT-analyysiin. Keskeistä minäkuva-arviossa ovat nelikentät, joissa arvioidaan yhdistelmiä seuraavista piirteistä: hallitseva, mukautuva, ihmiskeskeinen ja asiakeskeinen.

Tee testi verkossa:

http://www.egoswot.com/

Lisätietoa testin teoriasta:

http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/